Plataforma Professors Ajudants, Ajudants Doctors i Contractat Doctors Interins