Search queries

El camp on cercar pot ser especificat pel prefix de la consulta de cerca amb 'title:', 'content:', 'name:', o 'intro:'. Per exemple, la cerca de 'title:notícies' retornaria resultats amb la paraula "notícies" en el títol.

Els operadors booleans ('I', 'O', 'NO') poden ser utilitzat per a combinar o excloure paraules clau.

Els caràcters comodí ('*' o '?' ) poden ser usat per a representar els caràcters en la consulta de cerca