dissabte, 16 febrer 2019, 09:05
lloc: Aula Virtual de la Universitat de València
Curs: Aula Virtual de la Universitat de València (Aula Virtual)
Glossari: FAQ de Secretaria Virtual
A

Alumne que no veu els horaris en Secretaria Virtual.

 Consulte en la Secretaria del centre que l'horari es troba publicat.     


Alumne vol pujar la seua foto

 Per a pujar una nova fotografia pose's en contacte amb la Secretaria de la seua escola.
Si ja va lliurar la fotografia i segueix sense veure-la actualitze la fotografia des de la pàgina principal de Secretaría Virtual "General > Actualitzar fotografia".     


Com puc sol·licitar una nova targeta o renovar l'antiga?

 Sol·licitud targeta
Si desitja sol·licitar una nova targeta pose's en contacte amb el servei de PAS/PDI segons siga el seu cas.   

  


Encara no he rebut la targeta.

 Si no ha rebut encara la targeta pose's en contacte amb el servei de PAS/PDI segons siga el seu cas.     


En el resum de matrícula no apareix alguna assignatura (o cap)

 Pose's en contacte amb la Secretaria del centre per a consultar la seua matrícula. Una vegada ho hagen afegit es carregarà automàticament l'endemà en Secretaria Virtual.     


Enquestes al professorat.

Si un professor vol activar o cancel·lar una enquesta que vol que facen els seus alumnes o reobrir-la pot posar-se en contacte amb la Unitat de Qualitat.

http://www.uv.es/uvweb/unitat-qualitat/ca/ubicacio-contacte-1285876920259.html

     


He aprovat en una assignatura, encara no apareix en l'Expedient

 Pose's en contacte amb el centre. Perquè aparega en el seu Expedient, prèviament ha de carregar-se la seua nota en Actes i transcorregut uns dies s'actualitza aquesta nota en l'Expedient que pot veure en Secretaria Virtual.   

No puc veure la nòmina o altra incidència amb pàgina de personal.

Si té un problema amb alguna opció del portal de l'empleat òbriga una sol·licitud:

https://solicitudes.uv.es > Petició > Aplicaciones de la Gestión Universitaria.   

Portal de l'empleat


PAS/PDI puja fotografia i encara li apareix l'antiga.

 Per a poder veure la nova fotografia ha d'actualitzar-la. Entre en la pàgina principal de Secretaria Virtual i actualitze-la des de "General > Actualitzar fotografia". 

    

Problemes amb la targeta (parquing, accessos, etc.)

Si li falta algun servei de la targeta pose's en contacte amb la respectiva Unitat de Campus.    


Professor sense obligacions docents.

Contacte amb la Secretaria del departament perquè li afigen el POD (matrícula). Una vegada ho hagen afegit es carregarà automàticament l'endemà en Secretaria Virtual.  

Sóc PAS/PDI Com active la meua targeta de la Universitat?

És la primera vegada que tinc targeta:

Cal dirigir-se a la persona qui gestiona l'accés.

Traspàs de serveis de la targeta antiga a la nova targeta:

Entre en l'opció del menú "Personal > Activar accessos".

Una vegada rebuda la nova targeta, comprove que el seu identificador i la data de caducitat coincideixen amb el que se li mostra ací. Si polsa el botó "Activar" s'enviarà la sol·licitud de traspàs dels serveis actius a la nova targeta. Aquest procés pot tardar, per això, torne a entrar en uns minuts i comprove que surt el missatge de "Targeta activada" amb el nou identificador. Cal comprovar abans de trencar o desfer-se de la targeta antiga que la nova funciona correctament.   


Sóc PDI/PAS i vull pujar una nova fotografía.

Pot pujar una fotografia des de la pàgina principal de Secretaria Virtual des de "Personal > Pujar fotografia". Llegeixi atentament les característiques que ha de tenir la fotografia per a pujar-la a la Secretaria Virtual. Una vegada pujada la foto actualitze-la des de "General > Actualitzar fotografia".