dissabte, 16 febrer 2019, 08:21
lloc: Aula Virtual de la Universitat de València
Curs: Aula Virtual de la Universitat de València (Aula Virtual)
Glossari: Encuestas
1

1. Enquestes en la Universitat de València

Sota les adreces https://encuestas.uv.es, https://enquestes.uv.es o https://surveys.uv.es es troba instal·lada una aplicació d'enquestes per a ús de la Universitat de València basada en l'eina de codi obert LimeSurvey ( https://www.limesurvey.org/es/ ).
Està instal·lada totalment en els servidors del Servei d'Informàtica (SIUV).
LimeSurvey és una aplicació d'enquestes en línia distribuïda sota la Llicència Pública General GNU 2. El programari permet als usuaris desenvolupar i publicar enquestes en línia, recopilar respostes, crear estadístiques i exportar les dades resultants a altres aplicacions.

2

2. IMPORTANT: ABANS DE SOL•LICITAR UN COMPTE

Les persones usuàries de qualsevol servei o aplicació proporcionats pel Servei d’Informàtica, i amb caràcter previ a l'accés de qualsevol sol•licitud o petició de suport, ha de conèixer la normativa de la Universitat de València relacionada amb les tecnologies de la informació, i adquireix el compromís del seu compliment.

En concret:

En el cas que l'enquesta contingui dades personals que identifiquin a persones físiques, com per exemple nom, cognoms,

DNI, etc., i abans de desenvolupar l'enquesta, haurà de contactar amb protecció de dades del *Servei d"*Informàtica mitjançant el correu electrònic lopd@uv.es.


3

3. Qui pot sol·licitar un compte?

Pot sol·licitar un compte qualsevol PAS/PDI que tinga compte actiu en la Universitat de València.
També podran sol·licitar una explica alumnes de la Universitat amb motiu d'algun treball de recerca, fi de grau, màster, etc. i baix permís dels seus professors corresponents.

En aquest últim cas el professor haurà de:
  • Tenir el compte de la Universitat de València registrada en la plataforma d'enquestes.
  • Sol·licitarà un grup on es trobarà inscrit juntament amb els estudiants que vagin a treballar amb la plataforma.
  • Enviarà un correu electrònic indicant els estudiants que van a pertànyer al grup.
Els estudiants sol·licitaran l'alta de la plataforma completant el formulari de sol·licitud de compte.
https://solialumni.uv.es/sol/mason/SelfService/UV/encuestas.html

El professor tindrà la responsabilitat i precaució que les enquestes elaborades pels alumnes compleixin amb les normes d'ús electrònic, protecció de dades i privadesa descrites en el punt 2 d'aquesta FAQ que es llegeixen i accepten,  a més, en el formulari de sol·licitud de compte.


Cas dels comptes de correu usuari@fundacions.uv.es


En aquesta situació el compte en la plataforma d'enquestes necessitaríem:
- La sol·licitud del usuari interessat acceptant els termes i condicions legals.
- Sol·licitud o correu electrònic del gerent de la fundació confirmant la inscripció de dita usuària.


4

4. Com sol·licite un compte?

Complete el següent formulari de petició de compte en la plataforma d'enquestes. Recorde llegir els termes i condicions legals que haurà d'acceptar perquè puguem crear el compte en la plataforma d'enquestes.

Si l'email és @fundacions.uv.es necessitem també l'autorització del gerent de la fundació.
Més informació:

https://aulavirtual.uv.es/mod/glossary/showentry.php?courseid=1&eid=4229&displayformat=dictionary

Sol·licitud de comptehttps://solicitudes.uv.es/sol/mason/SelfService/UV/encuestas.html
5

5. Quin ha de ser l'àmbit de les enquestes

Les enquestes que es creuen i publiquen en la nostra plataforma deuen tenir alguna relació amb temes d'administració, docència o recerca desenvolupats pel personal de la nostra Universitat.


6

6. Ajuda de LimeSurvey