2. IMPORTANT: ABANS DE SOL•LICITAR UN COMPTE

Les persones usuàries de qualsevol servei o aplicació proporcionats pel Servei d’Informàtica, i amb caràcter previ a l'accés de qualsevol sol•licitud o petició de suport, ha de conèixer la normativa de la Universitat de València relacionada amb les tecnologies de la informació, i adquireix el compromís del seu compliment.

En concret:

En el cas que l'enquesta contingui dades personals que identifiquin a persones físiques, com per exemple nom, cognoms,

DNI, etc., i abans de desenvolupar l'enquesta, haurà de contactar amb protecció de dades del *Servei d"*Informàtica mitjançant el correu electrònic lopd@uv.es.


» Encuestas