Subgrups oficials i petició de l'activació en l'Aula Virtual.

Mitjançant el centre d'atenció a l'usuari pot sol·licitar que se li activen els subgrups oficials de la seua assignatura-grup com a grups de Moodle. En sol·licitar-ho ha d'indicar el tipus de subgrup. Si no s'indica, es crearan tots els tipus existents per a aqueixa assignatura.

Una vegada sol·licitada la seua activació, es crearen tots els subgrups existents del tipus sol·licitat. Una vegada creats, els professors s'encarregaran del manteniment de les altes i baixes dels estudiants en el subgrup.

Llista de tipus per a les assignatures de grau:

Nom Tipus
Laboratori L
Teoria T
Pràctiques clíniques
C
Seminaris E
Aula Informàtica I
Pràctica P
Teòrica-Pràctic X
Pràctiques externes
S
Treballs en grup
A
Tutories U
Treball fi d'estudis
F
   Sense Docència
D  
   Altres O  

» FAQ de Aula Virtual