Missatges que l'assumpte comença per Reminder, Recordatori o Recordatorio

 

  • No contestar a aquests missatges.
  • Es tracten de missatges automàtics recordant algun esdeveniment de calendari. Aquests esdeveniments poden ser generats per una tasca o qüestionari recordant la data de lliurament o la data de finalització de realització del qüestionari.
  • Cada usuari pot configurar si vol rebre aquests missatges o no.

Més informació:

     


» FAQ de Aula Virtual