COMUNITATS, Migració de la antiga a la nova Aula Virtual

 

El procés de migració de las comunitats de l'antiga Aula Virtual a la nova (Moodle) començara el dia 15 de desembre fins al 30. Es migraran automàticament les comunitats amb activitat durant l'últim any, però també se migraran les comunitats sota sol·licitud. Una vegada estiga migrada la comunitat, s'avisarà als administradors.

Recordeu que els administradors una vegada comprobado que tot és correcte, deuren avisar als membres de la comunitat, de que la comunitat es troba a Moodle (https://aulavirtual.uv.es).

Els usuaris sense vinculació activa a la UV no estan a Moodle, per tant tindreu que demanar-ho sota sol·licitud (https://solicitudes.uv.es o aulavirtual@uv.es).

El següent arxiu és un exemple de l'aspecte de les comunitats migradas de l'antiga Aula Virtual (dotlrn) en la nova Aula Virtual (Moodle).

    


» FAQ de Aula Virtual