Alumne vol pujar la seua foto

 Per a pujar una nova fotografia pose's en contacte amb la Secretaria de la seua escola.
Si ja va lliurar la fotografia i segueix sense veure-la actualitze la fotografia des de la pàgina principal de Secretaría Virtual "General > Actualitzar fotografia".     


» FAQ de Secretaria Virtual