PAS/PDI puja fotografia i encara li apareix l'antiga.

 Per a poder veure la nova fotografia ha d'actualitzar-la. Entre en la pàgina principal de Secretaria Virtual i actualitze-la des de "General > Actualitzar fotografia". 

    

» FAQ de Secretaria Virtual