Professor sense obligacions docents.

Contacte amb la Secretaria del departament perquè li afigen el POD (matrícula). Una vegada ho hagen afegit es carregarà automàticament l'endemà en Secretaria Virtual.  

» FAQ de Secretaria Virtual