En el resum de matrícula no apareix alguna assignatura (o cap)

 Pose's en contacte amb la Secretaria del centre per a consultar la seua matrícula. Una vegada ho hagen afegit es carregarà automàticament l'endemà en Secretaria Virtual.     


» FAQ de Secretaria Virtual