Alumne que no veu els horaris en Secretaria Virtual.

 Consulte en la Secretaria del centre que l'horari es troba publicat.     


» FAQ de Secretaria Virtual