Haig d’estar connectat per WIFI o únicament per cable?

Com és normal, es recomana estar connectat per cable, ja que la velocitat és superior normalment. Encara que totes les proves realitzades amb WIFI han estat satisfactòries, fins i tot usant l’Eduroam de la UV en hores punta.


----

As can be expected, we recommend connecting using landline, since the speed is usually higher. Nonetheless, all tests with WIFI have been satisfactory, even when using the UV Eduroam network during peak hours.

» FAQ de Multimedia