Haig d’estar connectat per WIFI o únicament per cable?

Com és normal, es recomana estar connectat per cable, ja que la velocitat és superior normalment. Encara que totes les proves realitzades amb WIFI han estat satisfactòries, fins i tot usant l’Eduroam de la UV en hores punta.


» FAQ de Multimedia