Funcionen aquestes sales en iPads o iPhones?

Funcionen perfectament, però hem de tenir instal·lat prèviament el Connect Mobile. És gratuït.

Mobile para iOS (App Store)

----

They work perfectly, but you must first install Connect Mobile. This is free.

Mobile for iOS (App Store)


» FAQ de Multimedia