Funcionen aquestes sales en iPads o iPhones?

Funcionen perfectament, però hem de tenir instal·lat prèviament el Connect Mobile. És gratuït.Mobile for iOS (App Store)


» FAQ de Multimedia