Es poden reservar les sales per usar-les a la vesprada o caps de setmana?

Efectivament es poden realitzar reserves de sales virtuals per al seu ús fora de l’horari lectiu o caps de setmana. En alguns casos la nostra videoconferència ha de fer-se en horaris lectius d’altres països per a  afavorir-hi l’assistència.

----

Indeed you can reserve a virtual conference room for use outside teaching hours or at weekends. In some cases videoconferencing has to take place during the teaching hours of other countries to encourage attendance.

» FAQ de Multimedia