Quants assistents com a màxim poden participar-hi?

Es permet fins a un màxim de 99 assistents a la reunió. Únicament hem de saber que, en cas de molts assistents, és interessant per al rendiment de la reunió que s’active únicament el vídeo i àudio dels ponents, no de tots els assistents.


» FAQ de Multimedia