Com faig per seleccionar un dispositiu d’àudio/vídeo diferent del que m’apareix per defecte en Connect?

Hem de prémer sobre la icona superior de la finestra de vídeo i triar ‘Seleccionar Càmera’. Se’ns obrirà una finestra de Flaix Player que ens permet triar una altra càmera o un altre micròfon amb dues icones de la part inferior.
Una vegada fet això, podem prémer sobre el menú “Reunió – Assistent per a configuració d’àudio” per comprovar l’àudio del nou micròfon seleccionat.


----

Click on the icon at the top of the video window and choose 'Select camera'. It will open a window with two further icons at the bottom that allow Flash Player to choose another camera or microphone. Once done, click on the menu "Meeting - Audio setup wizard" to check the correct microphone has been selected.

» FAQ de Multimedia