Requisits per a treballar amb MMedia?

MMèdia funciona en qualsevol navegador web de qualsevol sistema operatiu (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari, Opera, etc.), i funciona fins i tot en qualsevol dispositiu portàtil o smartphones.

Per a visualitzar continguts en el nostre ordinador únicament és necessari tenir actualitzat Flash Player.

LINK

 OBTENIR UN ADOBE FLASH PLAYER ACTUALITZAT.  Descarregar des de la web d'Adobe una versió actualitzada del player. 


---

MMedia works on any browser in any operating system (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari, Opera, etc.), and even works on any handheld device or smartphone.


To view content on your computer you only need to have updated Flash Player.

LINK

 GET AN ADOBE FLASH PLAYER UPDATE. Download an updated version of the player from the Adobe webpage. 


» FAQ de Multimedia