Com funciona MMedia?

Qualsevol persona que accedisca a la URL http://mmedia.uv.es pot accedir a una pàgina en què es mostren una sèrie de vídeos que hi han pujat recentment els usuaris, però també a un cercador per a la resta de vídeos que no es mostren i que es troben en el servidor multimèdia.

És a dir, que el servei de MMèdia presenta una àrea pública en la qual tots els usuaris poden accedir als recursos que l’autor haja marcat com a públics. (S’entén com a autor l’usuari que ha fet la publicació del recurs en el nostre sistema).

Són ja milers els vídeos dipositats pels usuaris de la UV i disponibles per a ser visualitzats.

------

Anyone who enters the URL http://mmedia.uv.es will reach a page that shows a series of videos that users have recently uploaded, but also a search engine for other videos that are not displayed and can be found on the media server.

Simply put, the MMedia service has a public area where all users can find the resources that the author has marked as 'public'. (The author is the user who first published the resource on our system).

There are already thousands of videos stored by users of the UV and available to be watch.

» FAQ de Multimedia