Com puc accedir a MMedia?

Accedir al servidor multimèdia de la UV és tan senzill com accedir amb qualsevol navegador a la URL:  http://mmedia.uv.es

Quan premem sobre qualsevol vídeo en la pàgina principal, o sobre el que hàgem localitzat, ens apareixerà el lector (player) que ens permet reproduir-lo.

En la pàgina principal de MMedia es disposa de diversos menús, situats a la part superior, que ens permetran accedir a les diferents opcions.


----

Access to the multimedia server is as simple as opening the following URL in any browser: http://mmedia.uv.es

When you click on any video on the home page, or from wherever you have found it, a player will appear to play it.


At the top of the MMedia homepage there are various menus giving access to the various options.


» FAQ de Multimedia