Puc publicar a MMedia un àlbum de fotos?

Efectivament. En MMedia un àlbum de fotos consisteix en un arxiu que podem crear  que podrà contenir una sèrie d’imatges que associem.

El resultat és una URL per a aquest arxiu que, quan l’escrivim en un navegador, reproduirà seqüencialment totes les fotos incloses com si d’una presentació powerpoint es tractara.LINK

 EXEMPLE D'ÀLBUM DE FOTOS.  Enllaç a un àlbum de fotos ja existent a mode de exemple. 

 

----

Yes. In MMedia, a photo album is a file that we can create containing a series of images that we gather together.

The result is a URL for this file that, when added to a browser, will play all the photos sequentially as if it were a Powerpoint presentation.LINK

 EXAMPLE OF A PHOTO ALBUM.  Link to an existing photo album as an example 

 » FAQ de Multimedia