Què és una Playlist o llista de reproducció?

Una playlist és un arxiu que conté una llista de vídeos que han d’estar associats i reproduir-se tots de forma seqüencial.

En un moment determinat podem crear una playlist (Opció “nova playlist”) amb aspecte d’un arxiu més, però que en editar-lo podrem seleccionar entre tots els nostres vídeos públics per crear una llista de reproducció.

El resultat serà una única URL, que reproduirà tots els vídeos que continga.


----

A playlist is a file that contains a list of videos that must be grouped and played sequentially.

We can create a playlist (option "New playlist") that looks like just an ordinary file at any time, but when editing it you can select from all our public videos to create a playlist.

The result will be a unique URL, which will play all the videos it contains.

» FAQ de Multimedia