Qui pot veure els meus vídeos?

El vídeo serà visible per a qualsevol persona que arribe fins a l’arxiu, si prèviament l’hem marcat com a "Públic".

Podrà veure’l qualsevol persona que conega la URL o l’haja trobat mitjançant l’eina de cerca de MMèdia, Google o altres mitjans.

També tenim la possibilitat de restringir l’accés al vídeo mitjançant una contrasenya, però també, al contrari, fins i tot marcar el vídeo perquè siga públic, i a més permetre’n la descàrrega.

http://www.uv.es/fatwireed/userfiles/image/qui_vore_video.jpg

Públic: el vídeo es reprodueix a qualsevol persona que arribe fins a aquest, bé perquè coneix la URL,  perquè l’haja localitzat mitjançant el cercador de MMèdia o perquè apareix l’enllaç en Roderic (repositori de contingut lliure de la UV).

Contrasenya: el vídeo únicament es reprodueix si l’usuari visitant coneix la contrasenya que l’autor va indicar en el moment de la publicació.

Nota: els vídeos amb contrasenya assignada no es podran reproduir en HTML5.

Adreces IP: podem indicar l’adreça IP de l’únic ordinador des d’on es podrà reproduir el vídeo. Podríem indicar més d’una adreça IP si les separem per un espai, o un rang d’adreces IP usant el * com a comodí.

Exemple:

  • 147.156.9.111 à només es podrà veure el vídeo en l’ordinador amb aquesta IP.
  • 147.156.9.111 147.156.9.147 à ídem però en dos ordinadors amb aquestes IP.
  • 147.156.*.* à només en els ordinadors de la xarxa de la Universitat.

Públic descarregable: el vídeo es reprodueix per a tots, però a més mostra una icona de descàrrega perquè l’usuari el puga descarregar al seu ordinador.


» FAQ de Multimedia