Com puc enllaçar els meus vídeos?

Els nostres vídeos en MMèdia porten associada una URL, que és la que podem comunicar a les persones que hi hagen d’accedir, i que tindrem disponible de la manera d’edició d’aquest (en la part inferior del formulari).

Podem seleccionar qualsevol d’aquestes dues que ens proposen (és indiferent, però en recomanem la primera).

Url per mostrar o per inserir en el portlet mmplayer:

  1. http://mmedia.uv.es/buildhtml/46588 (Url recomanada)
  2. http://mmedia.uv.es/buildhtml?user=breso&path=/avirtual/moodle/&name=av16.mp4

En un moment determinat podem estar interessats que aparega el nostre vídeo en un blog o pàgina web, i que aparega amb el player (reproductor) perquè els usuaris puguen veure el vídeo simplement punxant sobre aquest. Sense necessitat d’anar a MMèdia.

Per a això, també en la part inferior del formulari, podrem copiar el codi Embed que enganxarem posteriorment en l’entrada/pàgina del blog, o en la web.

Exemple de codi:

<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"id="player1" name="player1" width="300" height="300">
<param name="id" value="player1">
<param name="name" value="player1">
<param name="width" value="320">
<param name="height" value="240">
<param name="allowfullscreen" value="true">
<param name="allowscriptaccess" value="always">
<param name="flashvars"value="&user=breso&auth=&streamer=rtmp://mmedia.uv.es/media&token2=/avirtual/moodle/&file=mp4:groups/avirtual/moodle/av16&image=http://mmedia.uv.es/g%3Fuser%3Dbreso%26name%3Dav16.mp4%26resource_id%3D46588%26path%3D/avirtual/moodle/&autostart=false&usefullscreen=true">
<param name="src" value="http://mmedia.uv.es/mediaplayer_uv5.swf">
<embed type="application/x-shockwave-flash" id="player1" name="player1" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" flashvars="
&user=breso
&auth=&streamer=rtmp://mmedia.uv.es/media&token2=/avirtual/moodle/
&file=mp4:groups/avirtual/moodle/av16
&image=http://mmedia.uv.es/g%3Fuser%3Dbreso%26name%3Dav16.mp4%26resource_id%3D46588%26path%3D/avirtual/moodle/
&autostart=false&usefullscreen=true" src="http://mmedia.uv.es/mediaplayer_uv5.swf" width="320" height="240">
</object>

» FAQ de Multimedia