Com puc enllaçar els meus vídeos?

Els nostres vídeos en MMèdia porten associada una URL, que és la que podem comunicar a les persones que hi hagen d’accedir, i que tindrem disponible de la manera d’edició d’aquest (en la part inferior del formulari).

Podem seleccionar qualsevol d’aquestes dues que ens proposen (és indiferent, però en recomanem la primera).

Url per mostrar o per inserir en el portlet mmplayer:

  1. http://mmedia.uv.es/buildhtml/46588 (Url recomanada)
  2. http://mmedia.uv.es/buildhtml?user=breso&path=/avirtual/moodle/&name=av16.mp4

En un moment determinat podem estar interessats que aparega el nostre vídeo en un blog o pàgina web, i que aparega amb el player (reproductor) perquè els usuaris puguen veure el vídeo simplement punxant sobre aquest. Sense necessitat d’anar a MMèdia.

Per a això, també en la part inferior del formulari, podrem copiar el codi Embed que enganxarem posteriorment en l’entrada/pàgina del blog, o en la web.

Exemple de codi:

<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"id="player1" name="player1" width="300" height="300">
<param name="id" value="player1">
<param name="name" value="player1">
<param name="width" value="320">
<param name="height" value="240">
<param name="allowfullscreen" value="true">
<param name="allowscriptaccess" value="always">
<param name="flashvars"value="&user=breso&auth=&streamer=rtmp://mmedia.uv.es/media&token2=/avirtual/moodle/&file=mp4:groups/avirtual/moodle/av16&image=http://mmedia.uv.es/g%3Fuser%3Dbreso%26name%3Dav16.mp4%26resource_id%3D46588%26path%3D/avirtual/moodle/&autostart=false&usefullscreen=true">
<param name="src" value="http://mmedia.uv.es/mediaplayer_uv5.swf">
<embed type="application/x-shockwave-flash" id="player1" name="player1" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" flashvars="
&user=breso
&auth=&streamer=rtmp://mmedia.uv.es/media&token2=/avirtual/moodle/
&file=mp4:groups/avirtual/moodle/av16
&image=http://mmedia.uv.es/g%3Fuser%3Dbreso%26name%3Dav16.mp4%26resource_id%3D46588%26path%3D/avirtual/moodle/
&autostart=false&usefullscreen=true" src="http://mmedia.uv.es/mediaplayer_uv5.swf" width="320" height="240">
</object>

 


----

Your MMedia videos are associated with a URL, found at the bottom of the edit menu for the video, and which we can communicate to the people who need to see it.

You can select either of the two displayed (both will work, but we recommend using the first one).


URL to show or insert in the mmplayer portlet:

1. http://mmedia.uv.es/buildhtml/46588 (recommended URL)

2. http://mmedia.uv.es/buildhtml?user=breso&path=/avirtual/moodle/&name=av16.mp4

If you want your video to appear on a blog or website within a player so that users can view the video simply by clicking on it, without visiting Mmedia, copy the Embed code found a the bottom of the edit video menu and paste it in the blog entry or webpage.


Code Sample:

<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"id="player1" name="player1" width="300" height="300">
<param name="id" value="player1">
<param name="name" value="player1">
<param name="width" value="320">
<param name="height" value="240">
<param name="allowfullscreen" value="true">
<param name="allowscriptaccess" value="always">
<param name="flashvars"value="&user=breso&auth=&streamer=rtmp://mmedia.uv.es/media&token2=/avirtual/moodle/&file=mp4:groups/avirtual/moodle/av16&image=http://mmedia.uv.es/g%3Fuser%3Dbreso%26name%3Dav16.mp4%26resource_id%3D46588%26path%3D/avirtual/moodle/&autostart=false&usefullscreen=true">
<param name="src" value="http://mmedia.uv.es/mediaplayer_uv5.swf">
<embed type="application/x-shockwave-flash" id="player1" name="player1" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" flashvars="
&user=breso
&auth=&streamer=rtmp://mmedia.uv.es/media&token2=/avirtual/moodle/
&file=mp4:groups/avirtual/moodle/av16
&image=http://mmedia.uv.es/g%3Fuser%3Dbreso%26name%3Dav16.mp4%26resource_id%3D46588%26path%3D/avirtual/moodle/
&autostart=false&usefullscreen=true" src="http://mmedia.uv.es/mediaplayer_uv5.swf" width="320" height="240">
</object>


» FAQ de Multimedia