Quines son les diferents llicències Creative Commons a triar en MMedia?

Quan un usuari es troba amb material multimèdia adherit a una llicència Creative Commons, ha de conèixer allò que es permet fer amb aquesta obra.

Resultado de imagen de creative commons logo

En els vídeos dipositats en MMèdia, l’autor pot seleccionar el tipus de llicència que desitja assignar al seu vídeo. Aquesta llicència es mostrarà junt amb el vídeo abans de ser reproduït, i informarà així l’usuari que aquest material audiovisual es troba protegit amb aquest tipus de llicència.

Aquest tipus de llicències ofereixen alguns drets a terceres persones sota certes condicions.

Podem trobar el document amb l’explicació sobre les diferents llicències a l’enllaç següent:

 

PDF

 LLISTAT DE LLICÈNCIES CREATIVE COMMONS A TRIAR EN MMedia.   


-----

When you find multimedia material licensed under Creative Commons, you need to know what you are allowed to do with this piece of work.

Resultado de imagen de creative commons logo

On the videos stored on MMedia, the author can select what type of licence to assign to the video. This licence will be displayed along with the video before being played, and thus informs the user that this audiovisual material is protected under this type of licence.

These kind of licences provide certain rights to third parties under certain conditions.

You can find a document with the explanation about the different licences at the following link:

 

PDF

 LIST OF CREATIVE COMMONS LICENCES TO CHOOSE FROM IN MMedia  

 


» FAQ de Multimedia