Com funciona el servei d'enregistrament de vídeos a la UV?

El Servei d’Informàtica i el SFPIE proporcionen conjuntament aquest servei d’enregistraments de continguts multimèdia. Dirigit al personal de la Universitat (PDI i PAS), es permet l’enregistrament de vídeos o material multimèdia amb finalitat docent o de suport al lloc de treball.

Aquest servei d’enregistrament de vídeos ofereix al PDI i professorat de la UV la possibilitat de gravar continguts educatius multimèdia als estudis d’enregistrament. També pot sol·licitar aquest servei el personal de la Universitat que necessite material audiovisual de suport a les tasques que duga a terme normalment al seu lloc de treball.

Els enregistraments es realitzen als estudis d’enregistrament del SFPIE (Tarongers) o del SiUV (campus de Burjassot), depenent de la destinació i el tipus de material a gravar.

La finalitat dels enregistraments o del material gravat és la publicació dels vídeos generats en el servidor Multimèdia de la UV, de manera que els vídeos seran accessibles opcionalment des d’Internet però permetent l’enllaç des de l’Aula Virtual, blogs o diferents webs. En qualsevol cas, tindrà accés al material publicat qui determine l’usuari que va proposar l’enregistrament (públic, protegit amb contrasenya, públic descarregable, etc.).

Per realitzar la sol·licitud del servei, tan sols fa falta emplenar un formulari amb l’antelació mínima marcada i els tècnics estudiaran la proposta i contactaran amb el sol·licitant.

Es poden gravar mUVies, classes, conferències, videotutorials i videoconferències, però també és possible la retransmissió en directe de diferents esdeveniments.


» FAQ de Multimedia