Com es fa l'enregistrament d'un mUVie?

mUVie significa "Materials Universitaris Virtuals per a la Investigació i l’Ensenyament". Consisteix en un vídeo en el qual apareix el ponent i una presentació de diapositives o pantalla del seu ordinador. En un mUVie es personalitza la presentació del vídeo amb rètols i informació rellevant, alhora que es mostra la presentació del docent al costat de l’àudio i vídeo d’aquest, i s’obté així un vídeo professional i de qualitat. La durada d’un mUVie no sol superar els 20 minuts, encara que és possible planificar sèries de vídeos d’aquesta durada aproximada.

Un mUVie també permet l’enregistrament d’una classe que comprenga un o diversos mUVie’s. Si la classe que s’imparteix supera els 20 minuts de durada, s’estableixen blocs de vídeos, de manera que el conjunt d’aquests corresponga amb els continguts de la planificació.

http://www.uv.es/fatwireed/userfiles/image/grabacion_muvie.jpg

VÍDEO

(4_minuts)

 EXEMPLE DE mUVie AMB VÍDEO.  Exemple d'un vídeo (mUVie) en el que s'utilitza un altre vídeo com a contingut. 

 

VÍDEO

(4_minuts)

 EXEMPLE DE mUVie AMB POWERPOINT.  Exemple d'un vídeo (mUVie) on  s'utilitza una presentació Powerpoint com a contingut. 

 

VIDEO

(4_minuts)

 EXEMPLE DE mUVie AMB TABLET.  Exemple d'un vídeo (mUVie) on es mostren  continguts a mà alçada sobre una Tablet. 

 


----

mUVie stands for "Materials Universitaris Virtuals per a la Investigació i l’Ensenyament (virtual university material for research and teaching)". It consists of a video of a presenter and a slide show or computer screen. In a mUVie you can personalise the video presentation with titles and relevant information, while displaying the teacher's presentation alongside the audio and video of that presentation, thus producing a professional and high-quality video. The length of a mUVie normally does not exceed 20 minutes, but you can plan a series of videos lasting approximately this long each.

A mUVie also allows you to record a class made up of one or more mUVies. If the class lasts longer than 20 minutes, you must organise sets of videos, and these sets match the content in the course plan.

http://www.uv.es/fatwireed/userfiles/image/grabacion_muvie.jpg

VIDEO

(4 minutes)

 EXAMPLE OF mUVie WITH VIDEO.  Example of a vídeo (mUVie) in which a different video is used as content. 

 

VIDEO

(4 minutes)

 EXAMPLE OF mUVie WITH POWERPOINT.  Exemple d'un vídeo (mUVie) in which a Powerpoint presentation is used as content. 

 

VIDEO

(4 minutes)

 EXAMPLE OF mUVie WITH TABLET.  Example of a video (mUVie) in which content is shown on a hand-held tablet. 

 » FAQ de Multimedia