On es fan les gravacions / enregistraments?

Actualment els enregistraments es realitzen als platós multimèdia del SFPIE (campus dels Tarongers) o del Servei d’Informàtica (campus de Burjassot) depenent del tipus d’enregistrament que es vulga realitzar i  de la disponibilitat.

Una vegada es rep la sol·licitud de servei i aquesta és aprovada, s’indica a l’usuari el plató que cal utilitzar per a l’enregistrament, o si hi ha possibilitat en tots dos, l’usuari selecciona el que li resulte més còmode.

Campus de Tarongers

 

Campus de Burjassot

http://www.uv.es/fatwireed/userfiles/image/servei_inform.jpg

 

http://www.uv.es/fatwireed/userfiles/image/aula_multimedia.jpg

Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa.

 • C/ Serpis, 29 – Valencia
 • Campus de Tarongers
 • udie @ uv.es
 • Extensió de contacte: 25039

Google Maps: https://goo.gl/maps/G5zJwSkRU832

 

Servei d’Informàtica (SiUV)

 • C/ Dr. Moliner, 50 – Burjassot
 • Campus de Burjassot
 • multimedia @ uv.es
 • Extensió de contacte: 44400

Google Maps: https://goo.gl/maps/ohChTFhcn1L2

 

Per a sol·licitar l’enregistrament d’un mUVie es recorda que s’ha de ser PDI o PAS dins de la Universitat. Aquest servei no s’ofereix a l’alumnat.

Estudi de gravació SFPIE


-----

Currently the recordings are made on the media sets at the SFPIE (Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa, Lifelong Learning and Educational Innovation Service) on Tarongers Campus or at the Servei d'Informàtica (SiUV, IT service) on Burjassot Campus, depending on the type of recording you wish to make and availability.

Once the service receives a request and it is approved, we inform the user of which set is to be used for recording; if both are available, the user can choose according to convenience.

Tarongers Campus 

 

Burjassot Campus 

http://www.uv.es/fatwireed/userfiles/image/servei_inform.jpg

 

http://www.uv.es/fatwireed/userfiles/image/aula_multimedia.jpg

Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa.

 • Carrer del Serpis, 29 – Valencia
 • Tarongers Campus
 • udie @ uv.es
 • Telephone extension: 25039

Google Maps: https://goo.gl/maps/G5zJwSkRU832

 

Servei d’Informàtica (SiUV)

 • Carrer del Doctor Moliner, 50 – Burjassot
 • Burjassot Campus 
 • multimedia @ uv.es
 • Telephone extension: 44400

Google Maps: https://goo.gl/maps/ohChTFhcn1L2

 

To request the recording of a mUVie you must be PDI teaching staff or PAS administrative staff at the University. This service is not offered to students.

Estudi de gravació SFPIE
» FAQ de Multimedia