Quines són les recomanacions per a enregistrar correctament un mUVie?

És recomanable, per a l’exposició davant les càmeres, crear una presentació tipus Powerpoint, que servisca per a dotar de major contingut i reforç el vídeo resultant. És recomanable elaborar unes diapositives tan dinàmiques i gràfiques com siga possible, i ser molt minimalista amb les explicacions en text. Aquesta presentació ha de ser enviada al personal de l’aula d’enregistrament amb antelació suficient a l’enregistrament.

Usar la plantilla de la Universitat. Hi ha un model de plantilla corporativa que es recomana usar en la presentació. Aquesta plantilla la podem descarregar al final d’aquest document.

Petició del Servei d'Enregistrament.

La petició de Servei d’Enregistrament es realitza des de la Secretaria Virtual (http://secvirtual.uv.es), accedint a l’apartat "Reserva espais i recursos" seguit de "Disponibilitat i reserves". A continuació se selecciona l’espai “Gravació Multimèdia Tarongers” o ”Gravació Multimèdia Burjassot” i emplenarem el formulari corresponent.

LINK

 ACCÉS A LA SECRETARÍA VIRTUAL 

 

Una vegada realitzada, el personal tècnic es posarà en contacte amb nosaltres per confirmar la disponibilitat, mitjans i altres aspectes.

Documents i plantilles.

DOWNLOAD

(Seleccione plantilla)

 

PLANTILLA PER A LA PRESENTACIÓN DE DIAPOSITIVES (POWERPOINT)

BIOLOGIA · CIÈNCIAS SOCIALS ·  DRET · ECONOMIA · FARMÀCIA · FILOLOGIA · FÍSICA · ENGINYERIA · MATEMÀTIQUES · MEDICINA · PSICOLOGIA · QUÍMICA
 

 

DOWNLOAD

 

DOCUMENT DE CESSIÓ DE DRETS D'IMATGE.

http://links.uv.es/aisdi/imatge

 

 

 

 

2. Enregistrament/emissió de conferències o esdeveniments en “exteriors”.

El SFPIE disposa d’un un equip portàtil per a l’enregistrament i emissió de conferències o esdeveniments en directe que s’organitzen des de la Universitat de València i fora de les seues instal·lacions. Perquè l’enregistrament/emissió siga possible, ha de complir els requisits i la normativa de la Unitat d’Innovació Educativa SFPIE.

Podem accedir a la informació referent publicada pel SFPIE accedint a l’enllaç següent:

 

LINK

 NORMATIVA PETICIÓ SERVEI D'ENREGISTRAMENT SFPIE 

 

 
» FAQ de Multimedia