On puc fer la petició de gravació d'un mUVie?

Emplenant aquest formulari, pot sol·licitar qualsevol dels serveis multimèdia que s'ofereixen des del SFPIE i SIUV. Es recorda que per a sol·licitar aquests serveis s'ha de ser personal de la Universitat de València (PDI/PAS).

Els requisits generals per a poder ser beneficiari del servei són:

  • Que l'activitat o esdeveniment a gravar se sol·licite amb una antelació mínima de 10 dies.
  • Que el contingut dels recursos susceptibles de ser produïts, han d'estar sempre relacionats amb docència, amb la seua activitat dins de la UV, o amb la innovació educativa en els plans d'estudi de Grau o Postgrau de la UV.
  • Que el ponent i el material a usar en l'enregistrament ha d'estar disponible en les dates previstes per a l'enregistrament.
  • Que els materials o recursos multimèdia que es generen, per defecte hauran de ser publicats en obert amb llicència Creative Commons (BY-NC-SA) i es permetrà la distribució als diferents mitjans de comunicació i difusió de la UV.

La seua sol·licitud serà valorada i rebrà una resposta, positiva o negativa, en el termini d'una setmana.

Serà recomanable, per a l'exposició davant les càmeres, crear una presentació tipus Powerpoint, que servirà per a dotar de major contingut i reforç al vídeo resultant. És recomanable elaborar unes diapositives el més dinàmiques i gràfiques possible, i ser molt minimalista amb les explicacions en text. Aquestes diapositives han de ser enviades al personal de l'aula d'enregistrament amb una setmana d'antelació, com a mínim. El model de Plantilla de diapositives, es pot descarregar des del menú lateral triant la del centre, facultat, servei o departament que corresponga.

La petició de servei d'enregistrament es realitza des de la Secretaria Virtual, accedint a l'apartat "Reserva espais i recursos" seguit de "Disponibilitat i reserves". A continuació se selecciona l'espai Gravació Multimèdia Burjassot o Gravació Multimèdia Tarongers i farem la sol·licitud.

Una vegada realitzada, el personal tècnic es posarà en contacte amb nosaltres per a confirmar la disponibilitat, mitjans i altres aspectes. 

Accedir al formulari de petició de serveis


» FAQ de Multimedia