Quina és la URL del meu blog?

La URL pública que correspon al nostre blog sol ser

http://usuari.blogs.uv.es, en què “usuari” és el nostre usuari a la UV.

En el cas dels blogs de grup, “usuari” és el nom del grup de treball.


----
The public URL corresponding to our blog is usually

http://user.blogs.uv.es, where 'user' is your username at the UV.
In the case of group blogs 'user' is the name of the workgroup.


» FAQ de Blogs