Configurar tasca per a alumnes que pertanyen a diversos grups.

Suposem una tasca configurada perquè el lliurament siga per grups i hi ha alumnes que no poden lliurar perquè pertanyen a més d'un grup o no pertanyen a cap.
És necessari configurar un agrupament de grups en els quals cada alumne pertanga a un només grup de l'agrupament.
Consulte la següent guia.

 


» FAQ de Aula Virtual