Configurar tasca per a alumnes que pertanyen a diversos grups.

Suposem una tasca configurada perquè el lliurament siga per grups i hi ha alumnes que pertanyen a més d'un grup.
És necessari configurar un agrupament de grups en els quals cada alumne pertanga a un només grup de l'agrupament.
El lliurament haurà de configurar-se per a l'agrupament. 


» FAQ de Aula Virtual