Com redirigir el nostre Wordpress a una altra URL?

 Si el nostre blog està obsolet i ja no ho volem usar, podem fer que cada usuari que intente accedir al mateix siga redirigit automàticament a una altra URL que indiquem. Per a això activarem el plugin "Simple 301 Redirect".
A continuació en el menú d'administració premerem sobre Settings (Ajustes) seguit de l'opció "301 Redirects".
En l'apartat de Request introduirem:
/
En l'apartat Destination introduirem la URL a la qual volem redirigir:
http://www.uv.es (és un exemple d'URL).
Després de guardar els canvis, tot usuari que introduixca la URL del nostre blog, serà redirigit a la URL que hem indicat. 

  » FAQ de Blogs