Què és açò de la virtualització?

 La virtualització permet reduir el cost de manteniment i desplegament del programari en un nombre tan gran d'ordinadors. Els ordinadors executen nadivament un sistema operatiu Linux, CentOS, lleuger i validat, i, des d'aquest, l'usuari es pot connectar a un sistema operatiu Windows 7 que corre en el nostre Centre de Procesament de dades.


» FAQ de Aules Informàtiques