Què passa amb les aules amb Windows XP sense virtualizar?

Desapareixen. Windows XP ja no és mantingut per Microsoft. A més, el muntatge de Windows sense virtualizar no és escalable.

» FAQ de Aules Informàtiques