Quins ordinadors puc adquirir per a muntar / reemplaçar un Aula?

Els ordinadors que s'adquirisquen per a un aula han de complir una sèrie de requisits per a ser gestionats pel Servei d'informàtica sent responsabilitat del proveïdor la certificació de compliment d'aquestes especificacions i hauran de ser comprovats pel Servei d'informàtica de forma prèvia a la compra.

  • Suport de CentOS v 6.8.
  • Targeta de xarxa Ethernet >= 100 MB amb suport Wake on LAN (WoL) i Preboot Execution Environment (PXE).
  •  Memòria RAM mínima: 4GB.
  • Disc dur mínim: 20GB.

» FAQ de Aules Informàtiques