De qui són els ordinadors de la meua Aula?

Existeix molta casuística. Però en qualsevol cas, en el moment en què un Aula és introduïda en el Projecte Aules, passem a gestionar-los i devem ser informats en tot moment i anteriorment, de qualsevol manipulació, canvis físics de maquinari, canvis de situació dels ordinadors,... que probablement repercutiran en un incorrecte funcionament.


» FAQ de Aules Informàtiques