Vull instal·lar un programari o versió determinada en un aula.

Qualsevol programari o versió que es desitge tenir disponible en qualsevol aula ha de complir els següents requisits:

  • Disposar de les llicències suficients per a les màquines requerides.
  • Generar un part d'instal·lació (https://solicitudes.uv.es) amb almenys 15 dies d'antelació a la data inicial en la qual es requereix l'ús
  • Si el programari no està disponible a través del repositori de programari de la Universitat (https://software.uv.es) haurà de proveir una imatge ISO o còpia en DVD o similar.

En qualsevol cas la instal·lació d'un programari o versió en concret estarà supeditada a més als requeriments legals, de llicència, tècnics i de compatibilitat necessaris perquè aquesta aplicació resulte funcional i no interferisca negativament amb unes altres ja instal·lades prèviament.

» FAQ de Aules Informàtiques