Per què he de validar-me per a entrar en l'ordinador?

L'Esquema Nacional de Seguretat (ENS) requereix de la identificació dels usuaris que accedeixen als recursos electrònics de l'Administració Pública amb la finalitat de garantir la seguretat i privadesa de la informació dels propis usuaris.

  • Art 16 del Reglament de seguretat de la informació: estableix que l'accés als sistemes d'informació haurà de ser controlat i limitat als usuaris degudament autoritzats, restringint l'accés a les funcions permeses.
  • Reglament d'ús dels Recursos TIC art. 5.1: Assignació i ús de Recursos: La Universitat de València ha de proporcionar als usuaris un compte d'accés consistent en un identificador i una contrasenya, a través del com pot utilitzar els recursos TIC parell als quals ha sigut habilitat. A més l'art. 5.3 diu que l'usuari és responsable de les accions realitzades a través del seu compte, la qual cosa requereix que s'identifique en l'ús dels recursos TIC.
  • L'Art.8 del Reglament d'ús dels recursos TIC desenvolupa el principi de responsabilitat pel que la identificació resulta fonamental.

Més info:

http://administracionelectronica.gob.es/ctt/ens

https://www.ccn-cert.cni.es/ens.html

» FAQ de Aules Informàtiques