1. Enquestes en la Universitat de València

Sota les adreces https://encuestas.uv.es, https://enquestes.uv.es o https://surveys.uv.es es troba instal·lada una aplicació d'enquestes per a ús de la Universitat de València basada en l'eina de codi obert LimeSurvey ( https://www.limesurvey.org/es/ ).
Està instal·lada totalment en els servidors del Servei d'Informàtica (SIUV).
LimeSurvey és una aplicació d'enquestes en línia distribuïda sota la Llicència Pública General GNU 2. El programari permet als usuaris desenvolupar i publicar enquestes en línia, recopilar respostes, crear estadístiques i exportar les dades resultants a altres aplicacions.

» Encuestas