4. Com sol·licite un compte?

Complete el següent formulari de petició de compte en la plataforma d'enquestes. Recorde llegir els termes i condicions legals que haurà d'acceptar perquè puguem crear el compte en la plataforma d'enquestes.

Si l'email és @fundacions.uv.es necessitem també l'autorització del gerent de la fundació.
Més informació:

https://aulavirtual.uv.es/mod/glossary/showentry.php?courseid=1&eid=4229&displayformat=dictionary

Sol·licitud de comptehttps://solicitudes.uv.es/sol/mason/SelfService/UV/encuestas.html

» Encuestas