Un alumne pot sol·licitar una sala virtual de Adobe Connect?

No. El servei s'ofereix a personal de la UV. La sol·licitud de sala ha de ser sempre realitzada per un PAS/PDI de la Universitat.


» FAQ de Multimedia