Configuració repositori disc en Aula Virtual (WebDAV)

La ruta a nivell de usuari és:
Preferències > Repositoris > Gestiona les instàncies.

Repositori disc en Aula Virtual

» FAQ de Aula Virtual