Alta d'usuaris externs en la plataforma d'Aula Virtual.

 

A vegades, els professors volen inscriure usuaris externs en un curs o comunitat en l'Aula Virtual. Es considera un usuari extern als comptes de correu que no siguen les oficials en la Universitat (exemple: gmail, Hotmail, comptes d'altres universitats).

El registre pot fer-ho:

  • Qualsevol PAS o PDI que administre un curs.
  • Els comptes externs són personals. NO s'admetran comptes de grup sense responsables associats.
  • El PAS/PDI que ha creat el compte extern serà responsable de qualsevol mal ús d'aquest compte.

Manual per a crear comptes externs

Una vegada s'haja registrat i haja sigut afegit en un curs o comunitat podrà iniciar sessió des de la pàgina https://aulavirtual.uv.es i triar-ho des de la llista de "Els meus cursos"

     


» FAQ de Aula Virtual