Modificar la meua foto en l'aula virtual?

 

La foto en l'aula virtual és la mateixa foto que la de Secretària Virtual, per tant, per a modificar la foto en l'aula virtual, existeix un procediment de modificació de la foto des de la Secretària Virtual  

Amb aquest servei qualsevol personal PAS o PDI podrà modificar-se la fotografia que es mostra en les aplicacions de la Universitat de València.

L'única cosa que ha de fer és seleccionar una fotografia amb les característiques que s'indiquen i autoritzar que s'utilitzi aquesta fotografia en les aplicacions de la Universitat en comptes de l'existent. Si no s'autoritza no es modifica la fotografia. L'usuari sempre podrà tornar a deixar la seva fotografia original.

Per als alumnes existeix altre procediment:

Aquells alumnes  que desitgen canviar la seua foto han de passar-se per la secretària del seu centre on el personal corresponent podrà realitzar el canvi prèvia lliurament de la seua foto en format digital. 

Si l'alumne ja ha lliurat la seua foto en el centre però encara no la veu en Aula Virtual ha d'actualitzar la seua foto des de Secretària Virtual

     » FAQ de Aula Virtual