Es poden gravar les videoconferències?

Sí. Les reunions es poden gravar, però ha de ser l’amfitrió el que pose a gravar la videoconferència, ja que és el que disposa de permís per a això.


---

Yes, meetings can be recorded, but only by the host, who has the user privileges to do so.

» FAQ de Multimedia