Es pot fer una prova anterior a la reunió?

Per descomptat. De fet és recomanable. Molts usuaris en fan dues reserves: una per fer proves uns quants dies/hores abans i una altra, per a la reunió en qüestió.

Si he gravat la meua reunió prèviament, com la puc tornar a veure? La pot veure tothom en diferit?

Si hem gravat la reunió, nosaltres mateixos hem pogut generar en aquell moment una URL pública d’aquesta que funciona durant els 6 mesos posteriors.

Com que la URL és pública, l’enregistrament el podrà veure tot el que conega la URL. Encara que l’amfitrió té la possibilitat d’assignar també una contrasenya a l’enregistrament que es demane al visitant en el moment previ a la visualització.

-----

Of course. In fact we recommend it. Many users make two reservations: one for a trial run a few days or hours before and the second for the meeting in question.


If I previously recorded my meeting, how can I see it again? Can everyone see it afterwards?

If you recorded the meeting, you yourself can generate a public URL for it during the following six months.

Because the URL is public, the recording can be seen by everyone who knows the URL. However, the host can also add a password to the recording that visitors must enter before watching it.

» FAQ de Multimedia