Com funcionen els Blogs a la UV?

El Servei d’Informàtica posa a la disposició de la comunitat universitària un servei de blogs, basat en Wordpress, que permet que qualsevol usuari de La UV dispose d’un espai personal en què publicar els seus articles i continguts sense necessitat de disposar de coneixements previs en creació de pàgines web.

Pel fet de ser personal de la Universitat, disposarem de la possibilitat de tenir el nostre propi blog usant alguna de les plantilles predeterminades. El nostre blog és públic de manera predeterminada i podrà ser visitat a través d’una URL en Internet.

http://usuari.blogs.uv.es

en què “usuari” és el nostre nom d’usuari a la Universitat de València.

Cada blog és administrat i mantingut pel mateix usuari i aquest es compromet al fet que els continguts mai no tinguen caràcter comercial, ja que es tracta d’un blog personal. Es permet la inserció d’entrades, pàgines, imatges, enllaços i tot tipus d’elements multimèdia.

Com indiquem, l’aspecte del blog és triat per l’usuari des d’un catàleg de plantilles que proporciona el Servei d’Informàtica com a predeterminades i que han estat prèviament validades. L’usuari selecciona la plantilla preferida per al seu blog i s’encarrega fonamentalment de la publicació dels continguts (i en menor mesura del disseny). Hi ha disponibles també una sèrie de connectors (plugins) i  ginys (widgets) que poden proporcionar al blog un valor afegit.


-----
The Servei d'Informàtica (SIUV, IT Service) offers the university body a blogging service based on Wordpress, which allows any UV user a space in which to publish their articles and content without any prior knowledge of webpage design.


As University staff, you can start your own blog using any of the default templates. Your blog is public by default and can be visited through a URL on the internet.

http://usuari.blogs.uv.es

The username is the same as your UV account username.

Each blog is managed and maintained by the user, who must commit to using only non-commercial content, since it is a personal blog. You can add posts, pages, images, links, and all kinds of multimedia.

As we explain, the user can choose the appearance of the blog from a catalogue of templates provided by the Servei d'Informàtica as default and which have already been approved. You select the template they prefer for your blog and are essentially responsible for the publication of content (and to a lesser extent for the design). There are also a number of available plug-ins and widgets that give the blog added value.

» FAQ de Blogs