Què fer quan un ordinador no funciona?

Quan un ordinador no funciona i ha comprovat que disposa de corrent elèctric, té tots els cables ben connectats i no està apagat o en repòs deurà un part d'assistència (https://solicitudes.uv.es) de manera que el CAU comprove el problema i li remeta al servei tècnic o escale el problema per a ser atès per l'equip d'aules.

» FAQ de Aules Informàtiques